1983, Adana/Kozan doğumludur. 2001-2006 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünde lisan eğitimini tamamlamıştır. 2007-2011 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde uzman olarak çalışmış, mesleki kariyerine Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nda  2011 yılından itibaren  Vergi Müfettişi olarak devam etmiştir.11/06/2022 tarih ve 31863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2022/298 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Vergi Başmüfettişliği ’ne atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında farklı  sektörlerde iade talepli incelemeler  başta olmak üzere  aramalı vergi incelemesi dahil çok sayıda vergi incelemelerini yürütmüştür. Bununla birlikte aldığı Bakan olurları ile çeşitli kamu kurumlarının (MASAK,BDDK vs.) Soruşturmalarında bir fiil görev almış, çeşitli Komisyon üyelik ve görevleri, sektörlerin vergi kayıp kaçağının önlemesi amacıyla  verilen Araştırma Görevlerini ifa etmiştir.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarı göstererek 2019 yılında Yeminli Mali Müşavir ruhsatını almaya hak kazanmış, 2021 yılında YMM ruhsatını alarak İzmir Yeminli Mali Müşavirler odasına kaydolmuştur. 14.11.2022 tarihinde kamu görevinden istifa ederek Yeminli Mali Müşavirlik mesleğine başlamıştır. Mesleki dergi ve  yayın kuruluşlarında çok sayıda yayımlanmış makaleleri mevcuttur.  UNION Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş’ nin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

 Caner NALCI evli ve bir çocuk babasıdır.