Ankara’da doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat bölümünden 2009 yılında mezun oldu. 2017 yılında, Okan Üniversitesi Muhasebe ve Denetim alanında, tezli yüksek lisans programını tamamladı.

Mesleki kariyerine 2011 yılında Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Yapılan yeterlik sınavında başarı göstererek 2015 yılında Vergi Müfettişliğine, 11/06/2022 tarih ve 31863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2022/298 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Vergi Başmüfettişliğine atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında farklı sektörlerde iade talepli incelemeler başta olmak üzere aramalı vergi incelemesi dahil çok sayıda vergi incelemelerini yürütmüştür. Bununla birlikte aldığı Bakan olurları ile vergi inceleme ve soruşturmalarında görev almış, çeşitli Komisyon üyelik ve görevleri, sektörlerin vergi kayıp kaçağının önlemesi amacıyla verilen çeşitli araştırma ve bilirkişilik görevlerini ifa etmiştir.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarı göstererek 2020 yılında Yeminli Mali Müşavir ruhsatını almaya hak kazanmış, 2021 yılında YMM ruhsatını alarak İzmir Yeminli Mali Müşavirler odasına kaydolmuştur. 14.11.2022 tarihinde kamu görevinden istifa ederek Yeminli Mali Müşavirlik mesleğine başlamıştır. Mesleki dergi ve yayın kuruluşlarında çok sayıda yayımlanmış makaleleri mevcuttur. 

Mehmet Mürsel SAÇAN evli ve iki çocuk babasıdır.